Agile transformation wheel

Agile transformation wheel

Het Agile Transformation Wheel is een model dat organisaties helpt bij het ontwerpen en begeleiden van hun reis naar meer wendbaarheid. Het wiel bestaat uit zeven elementen voor een businessorganisatie, met daar aan toegevoegd een achtste element voor organisaties met een zwaar IT-component.

Het Agile Transformation Wheel bestaat uit de volgende elementen:
  1. Purpose
  2. Leadership
  3. Governance & Alignment
  4. People & Mindset
  5. Way of Working
  6. Capabilities
  7. Innovation
  8. Continuous Delivery
Alle onderdelen hebben een versterkend effect op elkaar De zeven (of acht, afhankelijk van het soort organisatie) onderdelen in het Transformatie Wiel hebben een versterkend effect op elkaar op het moment dat ze op de juiste manier zijn ingericht.
De keerzijde is dat, wanneer dit niet het geval is, zij elkaar ook enorm kunnen afzwakken.
Dit valt het beste te illustreren met een paar korte voorbeelden.
Zo kan het management het ontwikkelen van een meer autonome cultuur en mindset bij medewerkers versterken door hen te challengen op resultaat, in plaats van op inspanning. Bijvoorbeeld door samen te werken in multidisciplinaire teams met doelen die bijdragen aan de overall doelen van de overkoepelende organisatie en/of business units.
De organisatie creëert een collectief eigenaarschap door met afgevaardigden vanuit de verschillende teams gezamenlijk het resultaat te monitoren, en te bepalen hoe en waar op dient te worden bijgestuurd. In deze situatie versterken de elementen elkaar.
Het Transformatie Wiel is boven alles een integraal model. Een andere manier van leidinggeven, van beoordelen of resultaat meten kan een sterk dempend effect op het geheel hebben. Een balans tussen alle onderdelen van het wiel is essentieel.
In het model zijn daartoe verschillende lagen aangebracht, waardoor iedere organisatie zijn eigen tempo en reis kan bepalen.